تبریز پی

استخر اترماین

استخر اترماین Ethermine

محل سرور : امریکا،آسیا ،اروپا،چین  | متوسط فی :1%

ETHETCZcash

 

اترماین یکی از خوب های استخر اتریوم است. خود بنده از این استخر استفاده میکنم. البته بعضی وقتها به سایر استخرها نیز سویچ میکنم.

فی این استخر  یک درصد برای پرداخت از نوع PPLNS است

سرور ها

 • Asia 
  asia1.ethermine.org:4444 or asia1.ethermine.org:14444 or asia1.ethermine.org:5555 (SSL)
 • U.S.A (East):
  us1.ethermine.org:4444 or us1.ethermine.org:14444 or us1.ethermine.org:5555 (SSL)
 • U.S.A (West):
  us2.ethermine.org:4444 or us2.ethermine.org:14444 or us2.ethermine.org:5555 (SSL)
 • Europe:
  eu1.ethermine.org:4444 or eu1.ethermine.org:14444 or eu1.ethermine.org:5555 (SSL)

ETC

 • Europe:  eu1-etc.ethermine.org
 • US: us1-etc.ethermine.org

Zcash

 • Asia: asia1-zcash.flypool.org
 • China: cn1-zcash.flypool.org
 • Europe: eu1-zcash.flypool.org
 • US: us1-zcash.flypool.org

مینیم پرداخت :

0.05eth

دیدگاه‌ خود را بنویسید