تبریز پی

فناوری بلاک چین چگونه کار می کند؟

فناوری بلاک چین چگونه کار می کند؟

همانطور که در راهنمای ما «فناوری بلاک چین چیست؟» گفته شد، سه فناوری اصلی برای ایجاد یک بلاک چین با هم ترکیب می شوند و هیچ یک از آنها جدید نیستند اما تنظیم و برنامه های کاربردی آن ها جدید هستند. این فناوری ها عبارتند از: ۱) کلید های خصوصی رمزنگاری شده، ۲) یک شبکه […]

فناوری بلاک چین چگونه کار می کند؟ ادامه مطلب »

فناوری بلاک چین چیست؟

نتیجه عملی این تکنولوژی برای اولین بار، راهی تضمین شده و امن برای انتقال یک ارز دیجیتال از فردی به فرد دیگر به وسیله اینترنت پیدا کرد، به طوری که هیچ کس نمی تواند مشروعیت این انتقال را به چالش بکشد. عواقب این پیشرفت اصلا قابل اغراق نیست.   با این حال، با بررسی های

فناوری بلاک چین چیست؟ ادامه مطلب »