تبریز پی

هایپ چیست

هايپ چیست ؟

همانطور که از اسمش پیداست (هایپ) بسیار اغوا کننده است چون در بعضی از انواع اینوست به سرمایه گذاران حتی بصورت ساعتی سود میدهند و گاها” این سود به ماهیانه ۵۰٪ هم میرسد . ادعای اینان اینست که ما در پروژه های کلان و تورم زا سرمایه گذاری میکنیم و حتی در بازار فارکس هم سود های سرشاری میبریم

و به همین جهت به سرمایه گذاران خود هم سود خوبی میدهیم ولیکن تجربه نشان داده که عمر اینگونه شرکتها بدلیل عدم خروجی کوتاه میباشد ولی در بین اینگونه شرکتها، هستند اینوست هایی که این سرمایه ها را در پروژه های سود زا سرمایه گذاری میکنند و برای خود خروجی های متفاوت ایجاد میکنند و درصدی (نه بصورت هایپ ) به سرمایه گذاران خود میدهند که باز هم این مبلغ سود بالایی نسبت به بازار است.

(منظور از خروجی اینست که شرکتها برای پرداخت سود به مشتریان خود از این سرمایه ها در جهت ساخت و راه اندازی پروژه های مختلف سرمایه گذاری میکنند و از سود خود درصدی را بصورت سود مشارکت به سرمایه گذاران خود میپردازند ) بطور مثال بانکها سرمایه های خرد را از مشتریان جمع و در اختیار یک بانک کل قرار میدهند و بانک های کل در اختیار بانک مرکزی و بانک مرکزی این سرمایه کلان را در اختیار پروژه های بزرگی از قبیل مترو ،انبوه سازی مسکن و غیره قرار میدهد و گاها” سود های کلانی برگردانده میشود ولی برای اینکه توانسته باشند تورم را مهار کرده باشند از این سودها درصد ناچیزی را به سپرده گذاران خود پرداخت میکنند .

توجه شما را به این نکته جلب میکنم که بطور مثال در کشور ما چند شعبه بانک تجارت وجود دارد حال بگیریم ۲۰۰۰۰شعبه و چه سرمایه ای برای خرید جا و مکان و ایجاد دکوراسیون این شعب خرج میشود و اگر  این شعب میانگین ۱۰ نفر پرسنل داشته باشند که میانگین پانصد هزار تومان حقوق دریافت کنند و علاوه بر این چقدر هزینه برای پرداخت جوایز و تبلیغات مصرف میشود و مسلما سود سرشاری در آخر نصیب بانک خواهد شد که تنها مبلغ ناچیزی به سپرده گذاران داده میشود ولی در بعضی از اینوست ها این هزینه های سرسام آور وجود ندارد و یک رابطه مستقیم بین کارگزار و سرمایه گذار بوجود میاید پس مسلما در صد این سود برای سپرده گذاران بیشتر خواهد بود .
ولیکن شرکتهای هایپ از این قضیه فقط بصورت بادکنکی استفاده میکنند یعنی هیچ خروجی و سرمایه گذاری وجود ندارد و تنها از اصل پول خود مشتریان به خودشان پرداخت میشود و در نهایت اگر امار ورودی پایین بیایید شرکت تعطیل میشود و گاهی در اینگونه شرکتهای هایپ ورودی هم وجود دارد بصورت تصاعد ولی کمپانی فقط شاهد مراودات میباشد که اعضا با سودهای خود انجام میدهند ولی دیگر در این میان سودی عائد کمپانی نمیشود و کمپانی بخاطر خروج از بن بست خودش نام و عملکرد خودش را خدشه دار و یا تعطیل میکند و با یک نام دیگر و بعضا با یک پلن دیگر ظاهر میشود و همه را تشویق به سرمایه گذاری مجدد در این شرکت جدید مینماید و اگر حداقل ۱۰٪ از همون افراد را جذب نماید باز هم سود سرشاری را نصیب خود کرده .

امیدواریم توانسته باشیم در انجام یک سرمایه گذاری مطمئن به شما کمک کرده باشیم . 

دیدگاه‌ خود را بنویسید