تبریز پی

کارت گرافیک مناسب ماینیگ

بهترین کارت گرافیک ها برای ماینیگ و استخراج 2018

هترین کارت گرافیک ها برای ماینیگ و استخراج 2018

در این پست قصد دارم مجموعه ای از کارت های گرافیک که بیشترین فروش را داشته به شما با جزییات معرفی کنم. فقط دقت داشته باشید این جداول بر اساس تعداد فروش است و ممکن است مقداری به علت قیمت برق و قیمت در زمان خرید تفاوتی در هزینه و درامد شما داشته باشد.

لیست فوق ترکیبی از کارتهای AMD and Nvidia  است .

 • 8GB 256-Bit GDDR5
 • Core Clock 1380 MHz (OC Mode)
 • 1360 MHz (Gaming Mode)
 • 1 x DVI-D 1 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort
 • 2304 Stream Processors

قیمت تقریبی 300 دلار

 

 • 8GB 256-Bit GDDR5
 • Core Clock 1393 MHz (OC)
 • 1380 MHz (Gaming)
 • 1340 MHz (Silent)
 • 1 x DL-DVI-D 2 x HDMI 2 x DisplayPort
 • 2304 Stream Processors
 • 11GB 352-Bit GDDR5X
 • Core Clock 1506 MHz (OC Mode)
 • 1480 MHz (Gaming Mode)
 • Boost Clock 1620 MHz (OC Mode)
 • 1582 MHz (Gaming Mode)
 • 1 x HDMI 3 x DisplayPort
 • 3584 Stream Processors

قیمت تقریبی 730 دلار

 • 11GB 352-Bit GDDR5X
 • Core Clock 1531 MHz
 • Boost Clock 1645 MHz
 • 1 x DL-DVI-D 2 x HDMI 2 x DisplayPort
 • 3584 CUDA Cores

قیمت تقریبی 740 دلار

 • 11GB 352-Bit GDDR5X
 • Core Clock 1569 MHz (OC Mode)
 • 1544 MHz (Gaming Mode)
 • 1480 MHz (Silent Mode)
 • Boost Clock 1683 MHz (OC Mode)
 • 1657 MHz (Gaming Mode)
 • 1582 MHz (Silent Mode)
 • 3584 CUDA Cores

قیمت تقریبی 770 دلار

 • 8GB 256-Bit GDDR5
 • Boost Clock 1430 MHz
 • 1 x DVI-D 2 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4
 • 2304 Stream Processors

قیمت تقریبی 340 دلار

 • 4GB 256-Bit GDDR5
 • Core Clock 1268 MHz
 • 2048 Stream Processors

قیمت تقریبی 240 دلار

 • 4GB 256-Bit GDDR5
 • Core Clock 1366 MHz
 • 2304 Stream Processors

قیمت تقریبی 250 دلار

 • 11GB 352-Bit GDDR5X
 • Core Clock 1594 MHz (OC mode)
 • 1569 MHz (Gaming mode)
 • Boost Clock 1708 MHz (OC mode)
 • 1683 MHz (Gaming mode)

قیمت تقریبی 800 دلار

 • 8GB 256-Bit GDDR5
 • Core Clock OC mode: 1607 MHz
 • Gaming mode: 1607 MHz
 • Boost Clock OC mode: 1746 MHz
 • Gaming mode: 1683 MHz

قیمت تقریبی 480 دلار

دیدگاه‌ خود را بنویسید