اتریوم کلاسیک

تحلیل اتریوم کلاسیک ETC 1396/12/13

ذون حمایت بسیار قوی برای اتریوم کلاسیک در صورت از دست رفتن این حمایت(با توجه به فورک) اوضاع کلاسیک بد خواهد شد

تحلیل اتریوم کلاسیک ETC 1396/12/13 ادامه مطلب »